Hoşgeldiniz

Site, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehman Musaoğlunun özgeçmişi, Türkiye’de yaptığı ve katıldığı projelerin yanı sıra, şimdiye kadar yayımlanmış eserleri üzerine de bilgi vermek, Rus dilinde, Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerindeki tüm yayınlarına erişimi sağlamak için düzenlenmiştir.

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Mehman MUSAYEV
Doğum Tarihi: 14.08.1950
Doğum Yeri: Azerbaycan
Medenî Hali: Evli ( İki oğlu var)

Eğitim

KURUM                                      DERECE                     YILI
AZERBAYCAN                              LİSE                         1967
KÜRDEMİR İLÇESİ

AZERBAYCAN DEVLET                  ÜNİVERSİTE             1972
ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN BİLİMLER                DOKTORA                1980
AKADEMİSİ, NASİMİ DİLCİLİK
ENSTİTÜSÜ VE SSCB
BAKANLAR KURULU YÜKSEK
TASNİF KOMİSYONU

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ        PROFESÖRLÜK          1995
YÜKSEK TASNİF KOMİSYONU      

Bildiği Diller

Türk Yazı Dilleri ve Lehçeleri, Rusça (iyi derecede), Almanca (orta derecede)

İdari Görevler

  1. Azerbaycan Kürdemir İlçesi Yenikent Köyü lise öğretmeni (1972 – 1975).
  2. Azerbaycaycan Sumkayıt şehri lise öğretmeni (1975).
  3. Azerbaycan Bilimler Akademisi Nasimi Dilcilik Enstitüsü doktora öğrencisi, asistan, doçent, profesör (1975 – 1993).
  4. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi konuk öğretim üyesi (1993 – 1995).
  5. Türkiye Cumhuriyeti TİKA, Türk Dil Kurumu dil uzmanı (1995 – 1997).
  6. Ankara Üniversitesi TÖMER konuk öğretim üyesi (1997 -2004).
  7. Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Öğretim Görevlisi (1 Ocak 2005-31 Mayıs 2006).
  8. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sözleşmeli Öğretim Üyesi (22 Ağustos 2006-).

Hakkında Yazılanlar

1. 50 Yaşın Hekayәti, Tәdqiqlәr 2, Azәrbaycan Elmlәr Akademiyası, Nәsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2000, s.242- 246.

2. Röportaj: Hasan Yıldırım, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehman Musaoğlu, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2000. Sayı: 118, s. 44-49.

3. Türkolojinin Çeşitli Sorunları Üzerine Makaleler-İncelemeler (T.C. Kültür Bakanlığı Yayını 2002, 320 s. ) adlı kitabın tanıtım yazısı, TÜRKSOY Türk Dünyası, Kültür, Sanat, Bilim, Haber ve Araştırma Dergisi, Sayı:11 Ocak 2004, s. 63-64.

4. Röportaj: Sebine Nebiyeva, G. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehman Musaoğlu ile, Almaniyada , Fransada küçədə başqa dildə danışıq eşitməzsən, 525-ci qəzet, 23 fevral 2008-cü il.

5. Etimad Başkeçid. Prof. Dr. Mehman Musaoğlunun “Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyə türkcəsində” adlı əsəri haqqında məqalə. 525-ci qəzet, 16 fevral 2010-cu il, s.7.

6. Ə. Mədətoğlu. Prof. Dr. Mehman Musaoğlunun “Kamal Abdullanın əsərləri Türkiyə türkcəsində” adlı əsəri haqqında məqalə. “Ədalət” qəzeti, 16 fevral 2010-cu il, s. 7.

7. Ç. Hüseynzadә. Kamal Abdulla vә Qardaş Türkiyә, 2010-cu ilin yubileylәri, Tәdqiqlәr, No 2, 2010, s. 120-127. Mәqalә M. Musaoğlu’nun “Kamal Abdullanın Әsәrlәri Türkiyә Türkcәsindә” adlı kitabı üzerine yazılmış bir değerlendirmeden ibarettir.

8. T. Hacıyev. Qardaş ölkәdә başımızı uca edәn Prof. Dr. Mehman Musaoğlu. 2010-cu ilin yubileylәri, Tәdqiqlәr, No 2, 2010, s. 148-152.

9. S. Arnazarov. 1976 yılına uzanan dostluk, 2010-cu ilin yubileylәri, Tәdqiqlәr, No 2, 2010, s. 153-157.

10. F. Veysәlli. Şirvan bölgәsinin müdrik oğlu, 2010-cu ilin yubileylәri, Tәdqiqlәr, No 2, 2010, s. 158-163.

11. Ç. Әfәndiyeva. Mehman Musayev- 60, 2010-cu ilin yubileylәri, Tәdqiqlәr, No 2, 2010, 166-168.

12. R. Musayeva. Mehmanlı illәrim, 2010-cu ilin yubileylәri, Tәdqiqlәr, No 2, 2010, 169-172.

13. Fatma Soytürk Hamza’nın “Musaoğlu, Mehman (2010), Kemal Abdulla’nın Eserleri Türkiye Türkçesinde, Kültür Ajans Yay. Ankara, 207 s. ISBN: 978-975-8951-680” kitabı üzerine değerlendirme yazısı. Dil Araştırmaları, Sayı:8 Bahar 2011, 214-219 s.

14. İsmayıl Kazımov. Musayev Mehman Musa oğlu (Anadan olmasının 60-illiyi). -Türkologiya, Beynәlxalq Elmi Jurnal, No 3, Bakı – 2011, s. 91-93.

15. Mehman Musayev. Türkoloji Dilçilik, Elmi redaktor: Kamal Abdullayev, Bakı: Mütәrcim, 2012. “Türkologiya” jurnalı, Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası, Nәsimi adına Dilçilik İnstitutu, Beynәlxalq Elmi Jurnal, No 3-4, ISBN 9952-420-09-8, s. 78-89, 454 s.

16. Mehman Musaoğlu (Musayev), Türkoloji Dilçilik, Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil Nazirliyi, Bakü Slavyan Üniversitesi, Mütercim Neşriyat Poligrafya Merkezi, Bakü, 2012. Gazi Türkiyat, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1307-914x, Ankara, Bahar 2013, 12,