Eğitim Faaliyetleri

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

 1. 1972 -1975 yılları arasında Azerbaycan’da Ana Dili ve Edebiyatının öğretimine bağlı olan çeşitli kurs ve seminerler.
 2. 1975-1979 yılları arasında Moskovo’da SSCB Bililer Akademisi Dilcilik Enstitüsünde, 1978-1992 yılları arasında Bakü’de Bilimler Akademisi’nde ve Üniversitelerde Dilbilim ve Türkoloji’ye ilişkin çeşitli kurs ve seminerler.
 3. 1993-2004 yılları arasında Ankara’da ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde Türkoloji’ye ilişkin çeşitli kurs ve seminerler.
 4. TRT, TRT İNT Avrasya programlarında, Azerbaycan masasında Türk Dünyasına ve Türkoloji’ye ilişkin Konuşmalar (1993-2008).
 5. 2008- yılından beri Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un düzenlediği Dil Semineri’nde yaptığı konuşmalar.

Okuttuğu Dersler:

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti Kürdemir İlçesi Yenikent Köyü Lisesi’nde Ana Dili ve Edebiyat (1972 – 1975).
 2. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi’nde Azerice (1993 – 2003).
 3. Gazi Üniversitesinde doktora öğrencilerine “Türk Dünyasında Türk Dili Çalışmaları” dersi (1997 – 1999).
 4. Gazi Üniversitesi Türk Lehçeleri Bölümünde “Azerbaycan Türkçesi Konuşma” dersi (1997 – 1998).
 5. Bilkent Üniversitesi, Bölge Ülkeleri Kurs Programları Direktörlüğü, Türk Kültürü dersi (1999-2004).
 6. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde “Azerbaycan Türkçesi Ses Bilgisi”, “Azerbaycan Türkçesi Şekil Bilgisi”, “Azerbaycan Türkçesi Metin Aktarması”, “Azerbaycan Türkçesi Konuşma”, “Azerbaycan Halk Edebiyatı”, “Azerbaycan Edebiyatı Tarihi”, “Azerbaycan Türkçesi Kompozisyon”, “Azerbaycan Edebiyatı Metin İncelemesi”  (2006-).