Eserler

Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri

Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri

Kitapta, Azerbaycan Atasözlerinin Türkiye Türkçesindekilerle aynı olanları uygun atasözü bilimsel karşılıkları ve varyantlarıyla, belli farklılar içerenleri ise somut örneklere göre yapılan açıklamalarıyla yer almaktadır. Çeşitli konulara ilişkin 10 bine değin atasözü, alfabe sırasıyla verilmiştir. Kitabın yeni baskısı, kendine özgün atasözü bilimsel ve metin dilbilimsel açıklamaları içeren yeni teorik bölümüyle ve çeşitli konulardaki atasözlerini açıklayıcı nitelikli ek örnekleriyle yayıma hazırlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi TÖMER Tunalı Hilmi Şube müdürü Muhittin Gümüş ile birlikte

1995, Ankara

Kamal Abdullanın Eserleri Türkiye Türkçesinde

Ankara, 2010

Yazar: Kemal Abdulla

Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine

Türkolojinin Çeşitli Sorunları Üzerine Makaleler-İncelemeler

Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri

Kitapta, yazarının 1993-2001 yıllarında Türkolojinin, özellikle de Türk dil biliminin temel sorunları üzerine Türkiye Türkçesinde kaleme aldığı makaleleri ve geniş ebatlı özgün incelemeleri, ilk defa olarak kullanılan lengüistik terimlere ilişkin düzenlediği sözlüğü ve Rus dilinden ettiği bilimsel tercümeleri yer almaktadır. Makalelerde ve incelemelerde, Türk dil biliminin temel sorunları belirtilmekte ve kimi çözüm yolları önerilmektedir. Türkçede birleşik cümle sentaksı, simetrik ve asimetrik nitelikli sözdizimsel yapılanmalar, yazı dili ve sözcükçülük sorunlarının yanı sıra, Ortak Türkçe sorunsalı çağdaş lengüistiğin bilinciyle ve yeni bir Türkolojik anlayışıyla irdelenmektedir.

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları

Ankara, 2002

Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası

sintaksis

Azerbaycan Türkçesinde yayımlanan kitapta, Oğuz Türkçelerinin (Azerbaycan, Türkiye, Türkmen ve Gagavuz) sözdizimsel yapısı ve özellikle de birleşik cümle sentaksı eşzamanlı karşılaştırmalı-dengelemeli lengüistik yöntemle incelenmiştir. Kitabın yaklaşık 100 sayfasını oluşturan “Zarf-Fiil Gruplamaları” ve “Birleşik Cümle” bölümleri tarafımızdan yazılmıştır.

Bakü, 2002

Türk ədəbi dillərində mürəkkəb cümlə və mətn sintaksisi

Tüükoloji_dilcilik

Bakü, 2010

Türkoloji dilçilik

Tüükoloji_dilcilik

Bakü, 2012

Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər

sintaksis

Bakü, 2012

Tercümeler

Azerbaycan Türkçesi Fonetiği

Ankara, 2008

Yazar: Prof. Dr. Fahrettin Veyselli

Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine

Alkolli İçkiler, Sigaret ve Diğerleri

Ankara, 1996

Yazar: Alparslan Özyazıcı

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

Ateizim ve Onun Tenqidi

Ankara, 2002

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

Ateizm ve Eleştirisi

Ankara, 2002

Türkiye Türkçesinden Rusça'ya

Tonton Nine

Ankara, 2001

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

Tuna ötesi Göçmenleri ve GAGAUZLAR 19. Yüzyılın Sonları ve 20. Yüzyılın Başları

Türk Dünyası Yazılar ve Sanatçılar Vakfı

Ankara, 2004

Yazar: Karanastas Rodova

Rusça'dan Türkiye Türkçesine

Masallar Dünyasına Merhaba

Ankara, 2001

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

Veli Dayı

Ankara, 2001

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

Uşaq Nağılları

Ankara, 2001

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

İslam Dininin Qayda Qanunları

Ankara, 2009

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

İnananların Güç Kaynağı Dua

Ankara, 2003

Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine

İlmihal

Ankara, 1998

Türkiye Türkçesinden Rusçaya