Konferanslar ve Bildiriler:

Eski Sovyetler Birliği’nde, Rusya Federasyonu’nda ve Azerbaycan’da:

 1. Azerbaycan Bilimler Akademisi Nesimi Dilcilik Enstitüsü’nün düzenlediği seminer, sempozyum ve kurultaylarda Türk dilbiliminin çeşitli sorunları üzerine konferanslar ve bildiriler (1978 – 1992).
 2. 1982 yılı Aralık ayında “Karşılaştırmalı Lengüistiğin Problemleri” adlı Respublika Sempozyumu’nda “Muhtelif Sistemli Dillerde Eşanlamlı Sözdizimsel Birimlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi” konusunda bildiri sunuldu.
 3. 1985 yılı Mayıs ayında Perm’de Perm Üniversite’since düzenlenen Evrim ve Dil Tarihi Sempozyumunda “Azerbaycan Türkçesi Sentaksında Evrim” konusunda bildiri sunuldu.
 4. 1986-1990 yılları arasında SSCB Bilimler Akademisi Sibirya Bölümü tarafından Novosibirsk’de düzenlenen “Muhtelif Sistemli Dillerde Birleşik Cümle” adlı sürekli sempozyumunda Türk lehçelerinde birleşik cümlelerin çeşitli sorunlarına ilişkin bildiriler sunuldu. 1986, 1988, 1990.
 5. 1987-1989 yıllarında S. Petersburg’da S. Petersburg Devlet Üniversitesi’nce sürekli düzenlenen sempozyumlarda “Dilin Semantiği” konusunda bildiriler sunuldu.
 6. 1986-1991 yıllarında N. Tusi Azerb. Pedagoji Üniversitesi’nde düzenlenen Sürekli Dil Kurultayları’nda Terminoloji ve Dil Kültürünün Çeşitli Problemlerine ilişkin bildiriler sunuldu.
 7. 1989 yılının Eylül ayında Kazan’da düzenlenen “Milli Dillerin ve Edebiyatların Karşılıklı Alakası ve Gelişme Kuralları. Metin. İletişim. Tercüme” Sempozyumunda “Azerbaycan Metninde Art gönderimsel Araçların Rolü” konusunda bildiri sunuldu.
 8. 1990 yılının Eylül ayında Manas Destanının incelenmesine ait Bişkek’te düzenlenen Sempozyumda “Türk Destanlarının Dilinde Bazı Sözdizimsel Yapılanmalar” konusunda bildiri sunuldu.
 9. 1990 – 1992 yılları arasında Mahaçkala, Bakü, Ufa, Moskova şehirlerinde düzenlenen çeşitli sempozyum ve kurultaylarda dil tarihi, yazı dilinde alıntılar ve birleşik cümle sentaksı konularında bildiriler sunuldu. 1990, 1991, 1992.

Türkiyede:

 1.  1993 yılının Eylül ayında T.C. Kültür Bakanlığı’nca Ankara’da düzenlenen sürekli Türk Dili Kurultayı’nda “Ortak Yazım Dili Prensiplerinin Gerçekleşmesi” konusunda bildiri sunuldu.
 2. 1994 yılının Kasım ayında A.Ü. TÖMER’de düzenlenen “Türk Dünyasında Ortak Kültürel Değerler” seminerinde “Türk Dünyasında Dil Ortaklığı” konusunda bildiri sunuldu.
 3. 1995 yılının Haziran ayında T.C. Kültür Bakanlığınca Antalya’da düzenlenen Uluslararası Hoşgörü Kongre’sinde “Türk Tefekküründe Hoşgörü Anlayışı” konusunda bildiri sunuldu.
 4. 1995 yılının Haziran ayında T.C. Kültür Bakanlığınca Bolu’da düzenlenen “Manas Destanı’nın 1000. Yılı Uluslararası Sempozyumu’nda “Manas Dilinin Sentaksı” konusunda bildiri sunuldu.
 5. 1995 yılının Ekim ayında Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından Van’da düzenlenen Manas Bilgi Şöleni’nde “Manas Destanının Dilinde Birleşik Cümle” konusunda bildiri sunuldu.
 6. 1996 yılının Eylül ayında Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenen III. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda “Çağdaş Lengüistik ve Türk Dil Bilimi” konusunda bildiri sunuldu.
 7. 1996 yılının Aralık ayında A.Ü. TÖMER tarafından Ankara’da düzenlenen Türk Cumhuriyetlerinde Ana Dili Eğitimi Sempozyumu’nda “Azerbaycan Eğitim Sistemi ve Ana Dili Eğitimi. Ana Dili İlkokul 3, 4. ve Ortaokul 5. sınıf Ders Kitaplarının İncelenmesi” konusunda bildiri sunuldu.
 8. 1997 yılının Nisan ayında Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen V. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı’nda Türk Dünyasında Türk Dilinin eğitim ve öğretimine ilişkin bazı sorunlar üzerine konferans verildi.
 9. 1998 y. Mart ayında Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı tarafından Bursa’da düzenlenen V. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayında “Türk Dünyasında Dil Ortaklığı ve Yapılan Çalışmalar” konusunda bildiri sunuldu.
 10. 21 Mart 1998 yılında Bilkent Üniversitesinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında “Türk Dünyasında Nevruz Bayramı” konusunda bildiri sunuldu.
 11. 1998 yılının Eylül ayında Bilkent Üniversitesince düzenlenen Türk Dili Bayramında, Bilgi Çağında Türkçe ve Yazı Dili Sorunları Panelinde “Türk Dil Biliminin XXI. yüzyılla Yönelik Temel Problemleri” konusunda bildiri sunuldu.
 12. 25-29 Eylül 2000 y. İzmir’de düzenlenen Dördüncü Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda “Türkiye Türkçesinde Kelime Hazinesi, Söz Dizimi ve Metin Düzeyindeki Bazı Lengüistik Gelişmeler ve Değişimler Üzerine” konusunda bildiri sunuldu.
 13. 11 – 13 Mayıs 2000 yılında A.Ü. TÖMER ve Kültür Bakanlığınca İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumunda “Bir Daha Ortak Türkçe Üzerine” konusunda bildiri sunuldu.
 14. 26 Eylül 2001 yılında Bilkent Üniversitesinde düzenlenen Bilişim Çağı ve Bilim Dili Olarak Türkçe Panelinde “Türkiye Türkçesindeki Lengüistik Gelişimler ve Değişimler” konusunda bildiri sunuldu.
 15. 10-11 Mayıs 2001 yılında A.Ü. TÖMER ve Kültür Bakanlığınca İzmir’de düzenlenen Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumunda “Türkçe Öğreniminde Dilbilgisinin Yeri ve Fiilin İncelenme Yöntemleri” konusunda bildiri sunuldu.
 16. 29 Mart 2002 yılında A.Ü. TÖMER tarafından A.Ü. Rektörlüğü 100. Yıl Salonunda düzenlenen Ortak Dil Türkçe Panelinde “Ortak Türkçe Anlayışı ve Türk Dil Biliminin Temel Problemleri” konusunda bildiri sunuldu.
 17. 9-10 Mayıs 2002 yılında A.Ü. TÖMER, Türk Hava Yolları ve Kültür Bakanlığınca Antalya’da düzenlenen 5. Dünyada Türkçe Öğretimi Seminerinde “Türkçenin İşlevsel Dilbilgisinin Sözdizimsel-Metindilbilimsel Düzeyinin Düzenlenmesi Üzerine” konusunda bildiri sunuldu.
 18. 28 Nisan 2002 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKSAV, Türk Dünyası Kültür Merkezince düzenlenen 1. Avrasya Sanat-Edebiyat Yıldızları Uluslararası Sempozyumu’nda “Türk Dünyasında Çeviri Aktarma Sorunları ve Annaguli Nurmemmet’in Türkiye Türkçesindeki Eserleri” konusunda bildiri sunuldu.
 19. 21 Mart 2002 yılında Bilkent Üniversitesince düzenlenen Türk Dünyasında Nevruz Bayramı ve Onun Önemi Panelinde “Nevruz Bayramı” konusunda bildiri sunuldu.
 20. 7-10 Mayıs 2002 yılında A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde düzenlenen Türklük Bilgisi Sempozyumunda  “Ortak Atasözlerimizin Sözdizimsel-Metindilbilimsel Özellikleri” konusunda bildiri sunuldu.
 21. 25 Eylül 2002 yılında TÜRKSOY ve Türk Dil Kurumunca düzenlenen Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleninde “Türk Yazı Dilleri Bağlamında Ortak Dil Türkçe” konusunda bildiri sunuldu.
 22.  03 Mart 2003 yılında Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfınca Ankara’da düzenlenen Cumhuriyetimizin 80. yılında Türkçemiz Sempozyumunda “Türkçedeki Kaynak ve Erek Metin Odaklı Dilbilgisel Gelişmeler ve Dil Yanlışları Üzerine” konusunda bildiri sunuldu.
 23.  03 Mayıs 2003 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKSAV ve Türk Dünyası Kültür Merkezince düzenlenen 2. Avrasya Sanat-Edebiyat Yıldızları Uluslararası Sempozyumunda “Anar’ın Eserleri Türkiye Türkçesinde” konusunda bildiri sunuldu.
 24. 14 – 21 Temmuz 2003 yılında Bayburt’ta TÜRKSAV ve Bayburt Belediyesince 9. düzenlenen Dede Korkut Şölenlerinde “Kitab-ı dede Korkut Destanları Dilinde Bir Metin Türü Üzerine” konusunda bildiri sunuldu.
 25. Türkçede oR, oT Etkinlik-Oldurganlık Çatı Görünümünün Dilbilgisel-Sözlüksel Belirlenmesi ve Öğretimi Üzerine, Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi A.Ü. Tömer, 15-16 Nisan 2004 Ankara.
 26. Atatürk’ün Dil Üzerine Görüşleri. I Uluslararası Atatürk Sempozyumu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Üniversitesi, 9 Haziran 2004, Ankara.
 27. Atatürk’ün Türkçe Görüşleri Doğrultusunda. Uluslararası Nizami’den Yunus Emre’ye Atatürk’ten Haydar Aliyev’e Sevgi Yolu Sempozyumu, Avrasya Dostluk, Kültür, Sanat ve Turizm Kurumu Genel Başkanı ve Bakü Avrasya Üniversitesi, 2004, Ankara.
 28. Türkçe Dilbilgisinin Düzenlenmesinde Yeni Dilbilimsel Yöntemlerin Uygulanması Üzerine,V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004.
 29. Türkiye Türkçesi ile En Yakın Akraba Türk Dilleri Arasında Otomatik Aktarma Yazılımının Dilbilimsel Boyutu, IV. Bilişim İşbirliği Forumu, Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri Grubu, Bakü, 14-15 Aralık 2004.
 30. Türkçe Aktarma Bilimi Disiplini Ve Dilbilimsel Boyutları, Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı, 15 Mayıs 2005,  Türk Dil Kurumu, Ankara.
 31. Türkoloji dilçilik: Birinci Türkoloji Qurultaydan öncә vә sonra. I Türkoloi Qurultayın 80 illik yubileyinә hәsr edilmiş ellmi konfrans, 23-25 may 2006, Bakı.
 32. Aktarma Bilimi Kavramı ve Azerbaycan Yazarlarının Eserleri Türkiye Türkçesinde. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008.
 33. Türk Yazı Dillerinde Aktarma Sorunu. Cumhuriyet Kültür ve Tanıtım Vakfı. Türkiye-KKTC-Azerbaycan Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 27-28 Aralık 2008 – Ankara.
 34. Fuzuli’nin Gazellerinde Deyimler. Uluslararası Fuzulî Sempozyumu, 19-20 Haziran 2009, Ankara.
 35. Cengiz Aytmatov’un Rusça Eserlerinde Türk kökenli Lengüistik Unsurların Kullanımı. 2 Cengiz Aytmatov Günleri. 12-14 Ekim 2009, Ankara, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, TÜRKSOY, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi.
 36. Türklük Kavramı (Bilişsel-Lengüistik Açılım). Türkiye-KKTC-Azerbaycan.Tarih-Kültür ve Ekonomi 2. Sempozyumu, 15-16 Kasım 2009. Ankara.
 37. Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları. Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi. 1. Bilgi Şöleni. 16-17 Kasım 2009, Ankara.
 38. Vahabzâde Şiirinde Türkiye. Ölümünün Birinci Yıldönümünde BAHTİYAR VAHABZADE Sempozyumu. 16 Mart 2010, TÜRKSOY ve Gazi Üniversitesi. Ankara.
 39. Azerbaycan Edebiyatı Bağlamında Bulud Karaçorlu Sehend’in Yaratıcılığı ve Onun “Dedem Qorqud’un Dilinden Sazımın Sözü” Adlı Eserinin Kavramsal-Lengüistik İncelenmesi. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010, İran Türkolojisi: Konular, Sorunlar ve Yaklaşımlar, 22-25 Haziran 2010, Ankara.
 40. Türk Dil Biliminde Diyalektolojik Atlas Çalışmaları. III. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 30 Eylül-1Ekim 2010, Türk Dil Kurumu ve Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 41. Türkiye’de Azerbaycan Türkçesi Öğretimi. Bahtiyar Vahabzade Hatırasına  I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Bakü 21-24 Ekim 2010.
 42. Azerbaycan Halk Mahnıları Üzerine. Halk Şiirinin ve Aşıklık Geleneğinin Kaynakları, 30 Haziran-1 Temmuz 2012 yıl. Edebiyatçılar, Müzisyenler ve Ozanlar Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığının Katkıları İle.
 43. Türk Masal Araştırmalarında Derleme ve Diyalektoloji Çalışmalarının Yeri ve Önemi. Tastarakay’dan Keloğlan’a Türk Masalları Uluslar arası Sempozyumu, 4-5 haziran 2013, Akmescit(Simferopol)-Kırım/Ukrayna